โครงการต่างๆ ที่น่าสนใจ

    โครงการที่เกี่ยวข้อง

     “เริ่มพูด”

     คำที่ต้องการค้นหา

     กำลังประมวลผล ...

     “ไม่ได้รับข้อมูลเสียง”

     ลองใหม่อีกครั้งนะคะ

     ลงชื่อเข้าใช้งาน

     SMART COMMAND CENTRE

     ให้คุณมั่นใจกับการอยู่อาศัยทุกช่วงเวลา ด้วยเทคโนโลยีควบคุมสังเกตการณ์
     การรักษาความปลอดภัยในโครงการของคุณจากส่วนกลาง

     ระบบเทคโนโลยีบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ส่วนกลางภายในโครงการกับการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว
     แม่นยำ แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดภายใต้ความร่วมมือระหว่างแสนสิริและ PLUS Property (บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด)
     เพื่อมอบบริการแสนสะดวกสบายและให้คุณมั่นใจกับการอยู่อาศัยในทุกช่วงเวลา โดยแบ่งออกเป็น 2 ระบบดังนี้

     SECURITY MONITORING

     สังเกตการณ์เหตุผิดปกติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนกลาง ไม่เฉพาะเพียงแค่การโจรกรรม แต่รวมถึงเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยของลูกบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือ

     • CCTV - Video Analytics : ระบบวิเคราะห์ ตรวจสอบความเคลื่อนไหว ที่ผิดปกติทาง CCTV
     • Real-time Guard Tour : ตรวจสอบสถานะการเดินตรวจตราตามจุดของ รปภ. ในโครงการแบบเรียลไทม์
     • Digital Fence : สามารถรับสัญญานแจ้งเตือนจาก Digital Fence เมื่อเกิดเหตุบุกรุกภายในโครงการ

     IOT FACILITY MANAGEMENT

     เป็นการนำเทคโนโลยีผนวกเข้ากับการบริหารงานโครงการของ PLUS Property ซึ่งสามารถ แจ้งข้อมูลมายัง Smart Command Centre เมื่อเกิดเหตุขัดข้องของระบบ Facility ส่วนกลาง

     • Preventive Maintenance : นำข้อมูลย้อนหลังของอุปกรณ์ต่างๆ มาวิเคราะห์ผ่านระบบ AI เพื่อทำการบำรุงรักษา ก่อนเกิดความเสียหาย
     • Fire Alarm : เมื่อพบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัย จะมีการแจ้งเตือนไปยัง Smart Command Centre ทีมงานจะตรวจสอบ และประสานไปยังโครงการเพื่อเข้าระงับเหตุทันที
     • Building Engineering System : แจ้งเตือนเหตุขัดข้องในระบบวิศวกรรม ในอาคาร เช่น ปั๊มน้ำไม่ทำงาน, น้ำรั่วซึม หรือระบบไฟฟ้าขัดข้อง

     * Smart Command Centre ให้บริการเฉพาะในโครงการที่บริหารจัดการ โดย PLUS Property ที่เริ่มเปิดขายหรือเริ่มโอนในปี 2019 เป็นต้นไป
     ทั้งนี้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ Smart Command Centre ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละโครงการ